ยายวัย 98 ศิษย์คาโน่ จิโกโร ได้รับสายดำขั้นสูงสุด
| |

ยายวัย 98 ศิษย์คาโน่ จิโกโร ได้รับสายดำขั้นสูงสุด

ระยะเวลาถึง 98 ปีไม่อาจกระชากความมุ่งมั่นไปจากเคโกะ ฟูค…