งานไหว้ครูศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง 2554

งานไหว้ครูศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง 2554

ไปร่วมงานไหว้ครูมวยไชยาและอาวุธไทย ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ…