วันแชมป์เปี้ยนชิพ และ โกลบอล ซิติเซ่น ร่วมมือกันเพื่อขจัดความยากจนของประชากรโลก ภายในปี 2573
| |

วันแชมป์เปี้ยนชิพ และ โกลบอล ซิติเซ่น ร่วมมือกันเพื่อขจัดความยากจนของประชากรโลก ภายในปี 2573

วันแชมป์เปี้ยนชิพ และ โกลบอล ซิติเซ่น ร่วมมือกันเพื่อขจ…