การแข่งขันโกจูไกคาราเต้โด เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5
|

การแข่งขันโกจูไกคาราเต้โด เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5

  ไทยรับหน้าเสื่อจัด คาราเต้โด เอเชียแปซิกฟิก ครั้…