สำนักจูเสาไหล่หวิงชุนแห่งประเทศไทย
|

สำนักจูเสาไหล่หวิงชุนแห่งประเทศไทย

ศูนย์ศิลปะการต่อสู้แห่งที่ 3 ที่จะแนะนำก็คือ สำนักจูเสา…