Ben Askren ถล่ม Shinya ปิดท้ายอาชีพการแข่ง MMA อย่างสวยหรู ใน ONE : Immortal Pursuit

Ben Askren ถล่ม Shinya ปิดท้ายอาชีพการแข่ง MMA อย่างสวยหรู ใน ONE : Immortal Pursuit

Ben Askren ถล่ม Shinya ปิดท้ายอาชีพการแข่ง MMA อย่างสวย…

ONESHIN เอาชนะ Mitch Chilson ในการรีแมทซ์ One Fc 11
| | |

ONESHIN เอาชนะ Mitch Chilson ในการรีแมทซ์ One Fc 11

มาแล้วครับ สำหรับวีดีโอการแข่งขันแบบเต็มแมทซ์ของ Shanno…