บัวขาว พร้อมล้างตา ซาโตะ นักชกคนเดียวที่น็อกบัวขาวได้
|

บัวขาว พร้อมล้างตา ซาโตะ นักชกคนเดียวที่น็อกบัวขาวได้

ศึกล้างตาครั้งสำคัญของ บัวขาว บัญชาเมฆ บัวขาว บัญชาเมฆ …