เล็งสถาปนา 6 ก.พ.เป็นวันมวยไทย ยก “พระเจ้าเสือ” เป็นพระบิดา

วธ.เล็งสถาปนา 6 กุมภาพันธ์เป็น “วันมวยไทย” วันสำคัญของชาติ เพื่อยกย่องสมเด็จพระเจ้าเสือ พระบิดาแห่งมวยไทย ขณะที่กวช.สภามวยไทยโลก สมาคมมวยไทยฯ หนุนเต็มที่ ชี้จะเป็นสัญลักษณ์ให้คนรุ่นหลังได้จดจำ และเห็นความสำคัญของมวยไทยเอกลักษณ์ของชาติ

วันนี้(21 เม.ย.)นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)ได้ประกาศขึ้นทะเบียน มวยไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี 2553 ไปแล้วนั้น ขณะ นี้ สวธ.ได้ร่วมกับสภามวยไทยโลก และสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นควรว่าจะต้องสถาปนา”วันมวยไทยแห่งชาติ”ขึ้น โดยใช้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านมวยไทยเป็น สัญลักษณ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญและจะได้จดจำว่ามวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า สวธ.จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.)ได้ พิจารณาเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งที่ประชุมกวช.มีมติเห็นชอบ ให้มีการสถาปนาวันมวยไทย ขึ้นโดยให้ตัดคำว่า แห่งชาติออก เนื่องจากคำว่ามวยไทยก็แสดงถึงชาติไทยอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำว่าแห่งชาติต่อท้าย ในขณะเดียวกันสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ได้แจ้งต่อวธ.ว่า ที่ประชุมมวยไทยสู่โอลิมปิก มีความเห็นว่า ประเทศไทยควรจะสร้างสัญลักษณ์ว่ามวยไทยเป็นของชาติไทย และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยต้องมีการสถาปนาวันมวยไทยขึ้น และเมื่อมีการสถาปนาแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในประเทศสมาชิก 128 ประเทศทั่วโลก

“การสถาปนาวันมวยไทย เราจะยึดตามวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าเสือ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2245 เนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย ทำให้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งยังทรงผลักดันการชกมวยไทยให้เป็นที่แพร่หลายจนมีระบบการคัดเลือกชาย ฉกรรจ์มาฝึกมวยไทยในราชสำนึก และทรงเป็นพระอาจารย์ด้วยพระองค์เอง ส่งผลให้ในยุคนั้นมีนักมวยที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น นายขนมต้ม พระยาพิชัยดาบหัก จึงทำให้ทุกหน่วยงานเห็นว่า ควรยกย่องเทิดทูนพระองค์ในฐานะพระบิดาด้านมวยไทย และสถาปนาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีให้เป็นวันมวยไทย เพื่อระลึกถึงพระเจ้าเสือและจดจำว่า มวยไทยมีต้นตอมาอย่างไรด้วย”นายนิพิฏฐ์ กล่าว

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การสถาปนาวันมวยไทยได้ผ่านความเห็นชอบจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทย ผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทยสายต่างๆ กรมศิลปากร และราชบัณฑิตยสถาน เมื่อกวช.ได้เห็นชอบแล้ว ตนในฐานะรมว.วธ. จะนำเสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา โดยคาดว่า จะนำเสนอได้ภายในสัปดาห์หน้า”รมว.วัฒนธรรม กล่าว

—————————————-

ปัจจุบัน วันมวยไทยหรือวันนักมวย ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันระลึกเหตุการณ์ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ที่นายขนมต้ม นักสู้ของไทยได้ถูกจับเป็นเชลยที่พม่า และ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 ได้ขึ้นชกมวยต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้ามังระ โดยนายขนมต้มได้ขึ้นชกกับนักมวยพม่าถึง 10คน ทำให้ศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัวของไทยได้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพร้อมกันนี้นายขนมต้มยังได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือน “บิดามวยไทย” อีกด้วย ซึ่งก็คงเป็นความเห็นแตกต่างกัน โดยส่วนตัวแล้วผมก็เห็นว่า พระเจ้าเสือ น่าจะเป็นบิดามวยไทยมากกว่านะครับ

Similar Posts

ใส่ความเห็น