ประเดิมด้วย EMAC THAILAND ศูนย์ฝึกศิลปะการต่อสู้หลายประเภทเช่น บราซิลเลี่ยน ยิวยูสู , มวยไทย , เทควันโด , คาราเต้ อีกทั้งยังฝึกฝนนักกีฬา MMA อีกด้วย

อีแมค ศูนย์รวมศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว เปิดให้บริการฝึกสอน

 • เทควันโด
 • มวยไทย
 • บราซิลเลี่ยน ยิวยิสสู
 • คาราเต้
 • ฟิตเนส

โดย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขาวิชา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เช่น ห้องซ้อมปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น ล็อกเกอร์เก็บของ ห้องน้ำสะอาดกว้างขวาง ที่จอดรถ การเรียนการสอนเน้นเพื่อการแข่งขัน ประยุกต์ใช้ในการป้องกันตัว หรือสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย

เรา ยังให้บริการการสอนในรูปแบบต่างๆเช่น การสอนแบบเป็นกลุ่ม การสอนตัวต่อคัว การฝึกอบรมเป็นหมู่คณะนอกสถานที่ สำหรับรายละเอียดท่านสามารถสอบถามได้โดยตรง ทาง อีเมลล์ หรือ โทรศัพท์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ชนิดต่าง ๆ ทั้งเพื่อการกีฬา และการป้องกันตัว
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจาก ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา
 • เพื่อการเรียนรู้ การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 • เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีจิตใจนักกีฬา ยอมรับในการตัดสินของคนหมู่มาก
 • เวปไซต์ www.emathailand.com

 

ที่อยู่

อาคาร เอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ 410/3 ชั้น 3 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500คำค้นหาที่เป็นที่นิยม:

 • emac bjj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here