วันมวยไทย
|

สถาปนาวันมวยไทย

วันมวยไทย

วันมวยไทย

นายอภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สถาปนาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ทุกปี เป็นวันมวยไทย ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ซึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านมวยไทย ทรงคิดท่าแม่ไม้ ไม้กลมวยไทยขึ้นมาเป็นฉบับพระองค์ เรียกว่า “มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” จนได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้อนุชนรุ่นหลังเห็นความสำคัญแลจดจำว่ามวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ (จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ตำรามวยไทยตำหรับพระเจ้าเสือนี้ เป็นคนรุ่นหลังเอาชื่อมาตั้งเท่านั้นนะครับ พระเจ้าเสือ ไม่ได้เป็นคนทำตำราเล่มนี้นะครับ)

นายอภินันท์ กล่าวว่า การสถาปนาวันมวยไทยยึด ตามวันเสวยราชสมบัติของ สมเด็จพระเจ้าเสือ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2245 เนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย ทำให้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้ยุคนั้นมีนักมวยที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ นายขนมต้ม พระยาพิชัยดาบหัก  (จริงๆแล้วก็คนละยุคนะครับ แต่เอาเถอะครับ กระทรวงวัฒนธรรมคงไม่อยากค้นข้อมูลมาก และเรื่องท่านเป็นกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถเรื่องมวยไทยนั้นก็เป็นเรื่องจริงครับ)

และเพื่อให้มวยไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในทั่วโลก ครม. เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม อาทิ 1.กิจกรรมการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ 2.กิจกรรมการส่งเสริมคุณค่าของศิลปะมวยไทย อาทิ จัดประชุมทางวิชาการมวยไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติ และจัดอบรมหลักสูตรมวยไทยระดับต่างๆ 3.กิจกรรมเฉลิมฉลองและการแข่งขัน อาทิ การแข่งขันมวยไทยชิงแชมเปี้ยนโลก การแข่งขันมวยไทยโบราณ การประกวดไหว้ครูและแม่ไม้มวยไทย 4.กิจกรรมสดุดียกย่องเชิดชูเกียรติครูมวยไทย และ 5.ส่งเสริมมวยไทยในต่างประเทศ โดยสมาชิกสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ซึ่งมีสมาชิก 128 ประเทศทั่วโลก

Similar Posts

ใส่ความเห็น