| | |

กลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์

ที่ฝึกศิลปะการต่อสู้แห่งที่ 7 ที่จะมาแนะนำวันนี้คือ กลุ่มคาโปเอร่า ไทยแลนด์ ครับผม ซึ่งก็มีหลายสถานที่ทีเดียว ได้ีัรับคำถามมามากเลยว่า่ช่วยหาที่ฝึกของ คาโปเอร่าให้หน่อย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่ม คาโปเอร่า ไทยแลนด์ และ สถานที่เรียนกันครับ

กลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1999

มีสมาชิกเริ่มต้นสามคนได้แก่

1. คุณ สุรนันท์ ชุ่มธาราธร (พี่โต้ง)

2. คุณพอล

3. คุณนัท

โดยมีคุณโต้งเป็นแกนนำ เริ่มต้นทำการฝึกซ้อมโดยใช้พื้นที่อยู่ใน มหาวิทยาลัยอสัมชัญ( ABAC) และเริ่มเปิดรับบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมการฝึกซ้อมด้วยผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ การฝึกซ้อมในช่วงแรกจะนำแบบอย่างการฝึกซ้อมมาจาก Grupo Capoeira Pasificga ซึ่งคุณโต้งได้ไปฝึกซ้อมขณะศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ ผนวกกับการศึกษาหาความรู้เองของสมาชิกภายในกลุ่มจาก หนังสือ อินเตอร์เน็ท วีดีโอ สื่อต่างๆเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น และในขณะเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านคาโปเอร่ากับเพื่อนๆชาวไทยที่เคยฝึกคาโปเอร่าจากประเทศ เพื่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจ หลายต่อหลายท่าน อาธิ คุณมาเซียล (Omulu Gunbara Capoeira ) ซึ่งก็ยังมีการติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ในอดีตกลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์นั้น ได้มีการร่วมมือกับสถาบันที่หลากหลายในการพยายามเผยแพร่คาโปเอร่า ตัวอย่างเช่น เคยมีการร่วมมือกับสถาบัน House of indie และ สถาบันดนตรีมีฟ้า เพื่อจัดการอบรมคาโปเอร่าให้กับบุคคลที่สนใจ และ กลุ่มแดนส์เซอร์ในเครือของบริษัทแกรมมี่ ในขณะเดียวกันทางกลุ่มก็เคยได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือโดยกลุ่มคาโปเอร่าในต่างประเทศหลายกลุ่ม จนเกิดเป็นการ Batizado ครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้การช่วยเหลือของกลุ่ม Capoeira Zordor Federation (Japan) เมื่อปี 2003 โดยมี Mestre Ozado จากกลุ่ม Grupo Capoeira Angola de ouro (Singapore) ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญ และ การ Batizado ครั้งที่ 2 ตามมาในปี 2004 โดยความร่วมมือของกลุ่ม Grupo Capoeira na Bahia ของ Mestre Cicatriz นับได้ Batizado และ Workshop ที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวเป็นก้าวของการพัฒนาที่สำคัญช่วงหนึ่ง

ในด้านของการประชาสัมพันธ์คาโปเอร่าให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นนั้น ทางกลุ่มก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยจัดการแสดงขึ้น หรือร่วมแสดงโชว์ในหลายโอกาส ตัวอย่างเช่น ได้มีโอกาสแสดงโชว์ร่วมกับสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย ในงานฉลองครบรอบ “220 ปีการสถาปนากรุงรัฒนโกสินทร์” ณ เวทีชั่วคราว ท้องสนามหลวง ทั้งยังเคยร่วมเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ต “Fat Live 4: ที-โบน มนต์รักษ์เพลงสกา” ของวงที-โบน วงดนตรีแนว เร็กเก้-สกา อันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยในครั้งนั้นทางกลุ่มได้ใช้ชื่อโชว์ว่า “คาโปเอร่าสกาคอนเสิร์ต” นอกจากนั้นแล้วตัวแทนของทางกลุ่มยังเคยได้รับเลือกให้เป็นฟริเซนเตอร์ในโฆษณาของผลิตภัณฑ์หลายแบบ ตัวอย่างเช่น“Mazda Zoom” ในงาน Moto Show ปี 2004 เป็นต้น

ในยุคแรกของกลุ่มคาโปเอไทยแลนด์นั้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นคาโปเอร่านั้น ใช้วัสดุทดแทนที่หาได้จากในประเทศ ตัวอย่างเช่นได้มีการพยายามปรับปรุงวัสดุในการทำเครื่องดนตรีประกอบการเล่นให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยในยุคแรกนั้นได้มีการใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุซึ่งหาได้ทั่วไปในท้องถิ่นมาเป็นคันของบิริมเบาร์เครื่องดนตรีหลักในการเล่นคาโปเอร่าแทนไม้บิริมบ้าซึ่งเป็นวัสดุพื้นเมืองของประเทศบราซิล และยังคงมีการพยายามปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบันโดยทางกลุ่มเริ่มหันไปใช้วัสดุอื่นๆ อย่างเช่น ไม้ประดู่ หรือไม้ฝรั่ง ซึ่งทนทานกว่า ในขณะเดียวกันด้านของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งการในการเล่น ทางกลุ่มก็ได้มีการพยายามพัฒนาชุดคาโปเอร่าโดยใช้วัสดุจำพวกผ้าที่หาได้ภายในประเทศ แทนการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงกว่ามาก

ในปัจจุบัน นอกจากการเรียนการสอนตามปรกคิแล้ว กลุ่มคาโปเอ่าไทยแลนด์ยังมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติ ด้วยการเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ “To Be Number One” ของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยปัจจุบันกลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์มีสมาชิกกว่า100 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน กล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์นั้นได้มีการเผ่ยแผ่คาโปเอร่าให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง และยังมีแผนการที่จะพัฒนาวิธีสอนคาโปเอร่าให้เหมาะสมกับคนไทยมากขึ้นในอนาคต

จากอดีตจนถึงปัจุบันกลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์มีผู้ที่เคยได้รับการฝึกฝนกว่า 200 คน ตั้งแต่เด็กอายุ 8 ขวบ จนไปถึงผู้ใหญ่วัย 40 กว่า นับเป็นเวลาไม่น้อย มีเรื่องราวต่างๆผ่านมามากกมาย สุขบ้างทุกข์บ้างคละกันไป แต่เราทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ Capoeira ถึงทำให้มีกลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์มาได้ จนถึงทุกวันนี้

สุรนันท์ ชุ่มธาราธร : ผู้ก่อตั้ง Capoeira Thailand เป็นทั้งครูฝึกเทควนโด และคาโปเอร่า เริ่มฝึกฝนคาโปเอร่ากับกลุ่ม Grupo Capoeira Pasificga ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันยังเป็นศิลปินนักร้อง ในวง Buddha Bless วงดนตรี Dance Hall ชื่อดังของประเทศไทย

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tY68cJ6lFMw[/youtube]

Batizado: พิธีการเปรียบเสมือนการถือศิลจุ่มของศาสนาคริสต์ พิธีนี้เป็นเสมือนการต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกในโลกของคาโปเอร่า เป็นพิธีซึ่งนิยมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ และขณะเดียวกันก็มีพีธีเปลี่ยนสายของสมาชิกเก่า เนื่องจากกลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีอาจารย์ประจำผู้สามารถทำพิธีดังกล่าวได้ ทางกลุ่มจึงได้จัดวิธีวัดระดับอีกแบบหนึ่งขึ้นโดยอ้างอิงจากมาตราฐานการฝึกฝนที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีดังกล่าวในอนาคต

คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับ คาโปเอร่า

Q: – เล่นครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

A: การเตรียมตัวสำหรับการมาฝึกซ้อมคาโปเอร่าครั้งแรกนั้น นั้นคล้ายกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายชนิดอื่นคือจะต้องมีการเสียเหงื่อปวดเมื่อยเป็นเรื่องปกติ ควรเตรียมตัวด้วยการเพิ่มกล้ามเนื้อมาก่อนบ้างเช่น วิดพื้น, ลุกนั่ง ฯลฯ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มเกินไปก่อนที่จะมาซ้อม หากคุณมีโรคประจำตัวหรืออาการบาดเจ็บเรื้อรังควรแจ้งให้ผู้ฝึกสอนทราบก่อนซ้อม สุดท้ายควรเตรียมชุดซ้อมที่เหมาะสม และสำรวจข้อมูลการเดินทางมาซ้อมกับทางกลุ่มให้เรียบร้อย

Q: – เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับการฝึกซ้อมคาโปเอร่าควรเป็นอย่างไร?

A: คาโปเอร่าเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ ในการฝึกซ้อมแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นได้ดี เเสื้อสามารถเป็นเสื้อยืดธรรมดา กางเกงก็ควรเป็นกางเกงวอร์มชนิดที่ไม่ขาดง่าย สามารถยกแข้งยกขาได้อย่างสะดวกโดยไม่ติดขัด และควรเป็นสีขาวทั้งเสื้อและกางเกง
สำหรับผู้ที่เล่นมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้นควรใส่ชุดสำหรับฝึกคาโปเอร่าโดยเฉพาะ เสื้อยืดสีขาวที่มีโลโก้ของกลุ่ม กางเกงคาโปเอร่าขาวที่มีโลโก้สัญลักณ์ และควรใส่สายแสดงระดับของตนให้เรียบร้อย

Q: – ในแต่ละชั้นเรียนมีผู้ฝึกซ้อมประมาณกี่คน?

A: ในแต่ละคลาส ชั้นเรียนจะมีผู้ฝึกซ้อมโดยประมาณ 10 -15 คน และผู้ฝึกสอน 3-5 คนโดยจะแบ่งชั้นเรียนออกเป็น ขั้นแรกเริ่ม ขั้นพื้นฐาน และยังมีชั้นเรียนพิเศษที่นักคาโปเอร่าทุกๆท่านจะได้มาทำกิจกรรมหรือเล่นคาโปเอร่าร่วมกัน

Q: – มีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง, อ้วน, ค่อนข้างมีอายุจะสามารถฝึกซ้อมคาโปเอร่าได้หรือไม่ จะมีปัญหาในการฝึกหรือไม่?

A: คำถามนี้เป็นที่ถูกถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง สำหรับคาโปเอร่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็ก, ผู้หญิง, หรือคนชรา ก็สามารถฝึกคาโปเอร่าได้ ขอเพียงมีความสนใจและพยามยามเท่านั้น หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพควรแจ้งให้กับผู้ฝึกสอนได้รับทราบ อย่าหักโหม ระหว่างฝึกซ้อมหากเหนื่อยเกินไป หรือรู้สึกผิดปรกติ ควรหยุดพักและแจ้งให้ผู้ฝึกสอนทราบ ก่อนซ้อมควรอบอุ่นร่างกาย ให้เพียงพอและเน้นในจุดที่มีปัญหาเป็นพิเศษ เช่น หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหลัง ควรเอาใจใส่และหลีกเลี่ยงการทำท่าที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บ ซึ่งการฝึกคาโปเอร่านั้นจะทำให้สุขภาพดีขึ้น ร่างกายดีขึ้น

Q: – อายุเท่าใดจึงเหมาะสมกับการฝึกคาโปเอร่า?

A: อายุไม่ใช้สิ่งสำคัญการฝึกคาโปเอร่า กลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์มีผู้ฝึกอายุน้อยที่สุดคือ 6 ขวบ มากที่สุด 40 กว่า แต่ในต่างประเทศผู้สูงอายุ วัย 70 – 80 ปีก็ยังเล่นคาโปเอร่าอยู่และสามมารถเล่นกับคนอายุน้อยกว่าได้อย่างไม่มีปัญหา ทั้งนี้ผู้เล่นเหล่านั้นได้ผ่านการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยไม่หักโหมและผนวกกับมีความคิดสร้างสรรค์และพยายามเสมอมา

Q: – ควรมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่?

A: พื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาการต่อไป แต่หากไม่มีพื้นฐานใดเกี่ยวกับกีฬามาก่อนเลยก็ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะไม่สามารถฝึกได้ เพราะทางกลุ่มผู้ฝึกสอนจะให้คำแนะนำ และปูพื้นฐานให้คุณตั้งแต่ต้น
หากมีพื้นฐานมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาต่างๆ หรือออกกำลังตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเต้นรำ กิจกรรมที่ต้องใช้จังหวะ (แจ๊ส, ฮิปฮอป, เบรกแด้นซ์ หรือบัลเลต์ ฯลฯ ) หรือพื้นฐานด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ( เทควนโด, คาราเต้, มวยไทย, ฯลฯ) ก็ช่วยในการฝึกคาโปเอร่าได้

Q: – ผู้หญิงสามารถฝึกคาโปเอร่าได้หรือไม่?

A: คำถามนี้สามารถตอบเลยว่า “ได้”และไม่มีปัญหาใดๆด้วย เพียงแต่ลักษณะการเล่นอาจไม่โลดโผนเท่าผู้ชาย ในกลุ่มคาโปเอร่าไทยแลนด์มีนักคาโปเอร่าผู้หญิงหลายท่าน ซึ่งในต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา คาโปเอร่าเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงมากจนถึงขนาดจัดสัมมนาหรืออีเวนส์ที่เกี่ยวกับคาโปเอร่าที่รับเฉพาะผู้หญิงเข้าร่วมงานได้เลยทีเดียว ซึ่งก็มีตั้งแต่สาววัยรุ่น, สาวใหญ่, แม่บ้าน หรือแม้แต่ว่าที่คุณแม่ครับ

ที่ฝึกสอนของคาโปเอร่าในเมืองไทย

เบอร์ติดต่อ
Tae 081-918-3304 – ทูบีนัมเบอร์วัน,มหาลัยมหิดล
Pan 081-832-8202 – กลุ่มฝึกตามสวน และ ไทม์สแควร์
Laila 086-554-4971 – ไทม์สแคร์

เรียนคาโปเอร่า
ปัจจุบันมีคลาสเรียนอยู่ที่ D Maniac Studio ที่ RCA
ทุกวันเสาร์ 18.00-20.00
“ทดลองเรียนฟรีครั้งแรก ต่อไปคลาสละ 250 บาท”

More Information – พูดคุยสอบถาม
Facebook : Movimento Simples de Capoeira Thailand
Tel. 086 554 4971
Email: lailalucky@gmail.com

เวปไซต์กลุ่ม คาโปเอร่าไทยแลนด์

Similar Posts

ใส่ความเห็น