ไอคิโด Archive

ประวัติไอคิโด

ไอคิโด เป็นศิลปะการป้องกันตัวจากญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งคือ ปรมาจารย์มอริเฮะ อูเยชิบะ ในปี ค.ศ.1925 คำค้นหาที่เป็นที่นิยม:กีฬาไอกิโด้กีฬาไอคิโด้