นินจัสสึ Archive

นินจา ผู้ใช้วิชานินจุสสึ

เรื่องของนินจา ผู้ใช้วิชานินจุสสึ ทุกคน คงเคยได้ยินเรื่องของนินจากันมาบ้าง คำว่าวิชานินจาที่ทุก ๆ คนชอบใช้กันนั้น ความจริงแล้วหากเรียกให้ถูกต้อง จะต้องเรียกว่าวิชานินจุสสึ ส่วนคำว่านินจานั้นจะหมายถึงผู้ฝึกวิชานินจุสสึต่างหาก ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับที่มาของนินจา ในบางตำรากล่าวว่ามาจากนักบวชในลัทธิชินโต ซึ่งเข้ามาญี่ปุ่นจากประเทศจีนหรือทิเบต แต่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคำว่านินจาปรากฏขึ้นครั้งแรกสมัยศตวรรษที่11 ในยุคที่ซามูไรมีอำนาจ ในยุคนั้นมีนินจาจำนวนมากที่ตัดสินใจ เข้าร่วมใช้ฝีมือของเขาในการรับใช้ขุนนาง แต่ก็มีนินจาอีกบางส่วนที่แยกตัวออกมา นินจาย้ายครอบครัวของพวกเขาเข้าไปอยู่กลางหุบเขา และ สร้างวัฒนธรรมของแต่ละตระกูลขึ้นมา ตระกุลที่มีชื่อเสียงก็เช่น ตระกูลอิกะ และ โคกะ เพื่อปกป้องตระกูลของตัวเองพวกเขาได้คิดค้นเทคนิคการต่อสู้ต่าง ๆ เช่นเทคนิคการต่อสู้แบบมือเปล่า เทคนิคการต่อสู้บนหลังม้า เทคนิคการใช้ธรรมชาติเพื่อการต่อสู้ รวมทั้งการใช้อาวุธต่าง ๆ เนื่องจากเทคนิคการต่อสู้ของนินจานั้นสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับซามูไร และ บุคคลที่รู้จักวิชานินจุสสึนั้นมีไม่มาก นินจาจึงเปรียบเสมือนนักรบที่อยู่ในมุมมืด เป็นสาเหตุให้เหล่าซามูไรเกิดความหวาดกลัว ในศตวรรษที่17 เหล่าซามูไรที่นำโดยโอดะ โนบุนากะจึงทำสงครามกวาดล้างเข้าสู่หุบเขาของพวกนินจา เรื่องของสงครามครั้งนี้ยังมีบันทึกอยู่ในตำราหลายเล่ม โดยที่นักรบและซามูไรที่มีกำลังมากกว่ามากได้เข้าทำรบกับนินจา จนในที่สุดนินจาที่เหลือรอดต้องหลบหนีไปซ่อนตัวตามที่ต่าง ๆ